Lekeitio.

Lekeitio., a photo by JoseluBilbo. on Flickr.